Salg af forældrekøb

At sælge et forældrekøb kræver grundig håndtering af ejendomsavancen og avanceskatten. Vores ekspertise inden for fast ejendom sikrer en korrekt og lovlig opgørelse, så du kan føle dig tryg gennem hele salgsprocessen.
Af Nicolaj Solvang

Professionel assistance til salg af forældrekøb

Når det kommer til salg af forældrekøb, står vi klar til at tilrettelægge den bedst mulige overdragelse for dig. Vores erfarne team guider dig igennem processen og sikrer, at intet overlades til tilfældighederne.

Beregning af avanceskatten

Vi tilbyder konkret beregning af din fortjeneste eller tab ved salg af forældrekøbet. Vores specialister er også dygtige til at beregne avanceskatten, så du kan være sikker på, at alt er på plads, når salgsprovenuet frigives.

Indberetning til Skattestyrelsen

Indberetning til Skattestyrelsen er afgørende ved salg af forældrekøb. Vi sørger for, at dine tal stemmer, og bistår dig i at indberette fortjenesten eller tabet rettidigt inden 1. juli året efter salget. Vores mål er at gøre processen så glat som muligt for dig.

Hvor meget er ejendomsavanceopgørelsen?

Ejendomsavancebeskatningen udgør differencen mellem anskaffelses- og salgssummen. Salgssummen inkluderer den reelle salgspris fratrukket diverse salgsomkostninger som eksempelvis mægler- og advokatomkostninger. Anskaffelsessummen varierer afhængigt af ejendommens anskaffelsestidspunkt.

Hvis ejendommen blev erhvervet før den 19. maj 1993, beregnes den skattepligtige anskaffelsessum på én af to måder:

  1. Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med en tillægsprocent på 10%.
  2. Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med en tillægsprocent på 10%, samt yderligere et beløb svarende til halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996.


For ejendomme erhvervet efter den 19. maj 1993 udgør anskaffelsessummen den faktiske købesum plus købsomkostninger.

Når anskaffelsessummen er fastlagt, pålægges der et årligt tillæg på 10.000 kr. fra 1993 og fremefter, hvis ejendommen blev købt før 1993. Ved køb efter 1993 tilføjes de 10.000 kr. fra det år, hvor ejendommen blev erhvervet, og fremad. Salgsåret for ejendommen inkluderes ikke i beregningen, medmindre ejendommen købes og sælges i samme kalenderår.

Vi gør dit forældrekøb til en ubesværet oplevelse. Vi hjælper dig fra start til slut – lige fra beregning af avanceskatten til indberetning til Skattestyrelsen samt navigation i ejendomsavanceopgørelse. Lad Dit Næste Hjem være din rådgiver for en sikker og effektiv salgsproces.

Få et uforpligtende tilbud

Vil du høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dig et skridt tættere på drømmehjemmet? Tag fat på mig, så aftaler vi et tidspunkt for en nærmere rådgivning.